Empatie

Co je empatie:

Empatie znamená psychologickou schopnost cítit, co by cítila jiná osoba, kdyby byli ve stejné situaci, jakou zažili. Spočívá ve snaze porozumět pocitům a emocím, snažit se objektivním a racionálním způsobem prožívat to, co cítí jiný jedinec.

Empatie vede lidi, aby si navzájem pomáhali. Je úzce spjata s altruismem - láskou a zájmem o druhé - a schopností pomoci. Když jedinec může pociťovat bolest nebo utrpení druhého tím, že se ocitá na svém místě, probouzí vůli pomáhat a jednat podle morálních zásad.

Schopnost postavit se na druhé místo, které se vyvíjí prostřednictvím empatie, pomáhá člověku lépe porozumět chování druhých za určitých okolností a způsobu, jakým se rozhoduje jiná osoba.

Pochází z řeckého výrazu empatheia, což znamenalo „vášeň“, empatie předpokládá afektivní komunikaci s jinou osobou a je jedním ze základů identifikace a psychologického chápání jiných jedinců.

Co je empatická osoba?

Být empatický znamená ztotožnit se s jinou osobou nebo situací, kterou zažívají. Je to vědět, jak poslouchat ostatní a snažit se pochopit jejich problémy, jejich potíže a emoce.

Když někdo řekne, že mezi námi byla okamžitá empatie, znamená to, že došlo k velkému zapojení, okamžité identifikaci. Kontakt s druhou osobou vyvolal radost, radost a spokojenost. Byla kompatibilita. V tomto kontextu lze empatii považovat za opak antipatie.

Být empatický musí překonat bariéry sobectví, předsudků nebo strachu z toho, co je neznámé nebo odlišné. Aby člověk mohl vykonávat empatii, je třeba upustit pozornost od vlastních problémů a soustředit pozornost na druhou osobu.

Empatie ve vztazích

Empatie může nastat ve všech typech lidských vztahů: v rodinných vztazích, v přátelství, v pracovním prostředí a dokonce i s neznámými lidmi. Je to nepostradatelný pocit pro zlepšení kvality komunikace a vztahu mezi lidmi.

V osobních vztazích může být empatie zásadní pro pochopení obtíží lidí, s nimiž žijete, pomáhat snižovat a vyhýbat se konfliktům. Totéž se může stát na pracovišti, protože empatie může pomoci jednomu kolegovi pochopit potíže, kterým čelí jiný.

Empatie mezi lidmi, kteří se navzájem neznají, je nejobtížnější, protože je charakterizována pocitem porozumění s osobou, se kterou není pouto lásky.

Je však důležité vědět, že empatie je pocit, který lze praktikovat. Jedním ze způsobů, jak vykonávat empatii, je trénovat, jak udržet pohled na potřeby jiných lidí.

Podívejte se na věci, které vám ukáží, jak se cítit empatie.

Empatie v psychologii

V oblasti psychologie je empatie zásadní pro úspěch vztahu mezi pacientem a terapeutem. Aby psycholog dělal dobrou práci, je nezbytné, aby byl schopen rozvíjet empatii se svými pacienty.

Tímto způsobem se může postavit na své místo, pochopit své pocity a vnímat obavy a nejistoty, které je třeba v terapeutickém procesu zpracovat.

Kromě toho, že se psycholog musí umět postavit na místo svého pacienta, musí rozvíjet schopnost sdílet emoce, které prožívá, a navázat tak opravdové emocionální spojení s problémy prezentovanými v terapii.

Empatie a sympatie

Empatie se liší od sympatií, protože sympatie je většinou intelektuální odpovědí, zatímco empatie je emocionální fúze. Zatímco sympatie naznačuje ochotu být v přítomnosti jiné osoby a potěšit je, empatie vede k touze porozumět a poznat někoho jiného.

Například sympatie obvykle spojuje lidi prostřednictvím afinit, tj. Toho, co mají společné. Empatie, na druhé straně, nutně nestane se spřízněností, protože to nastane přes proces pochopení situace zažil druhou osobou.

Přečtěte si více o sympatii a podívejte se na 5 tipů, jak zjistit, zda jste empatický nebo sympatický člověk.