Bratrská láska

Co je bratrská láska:

Bratrská láska je pocitem velmi silného zalíbení, obětavosti, zájmu o postavu druhého, vytvářejícího pozitivní a konstruktivní pocity, a může dokonce občas vést jednotlivce k velkým obětem, které by mohl udělat jen pro sebe.

Obecně se tento bratrský pocit děje mezi sourozenci, kteří mohou mít krevní spřízněnost nebo ne, a také mezi muži a ženami. Je to pocit naprosté oddanosti, bez jakéhokoliv jiného zájmu, než dělat dobro, aniž by se něco chtělo. Často tyto pocity lásky, které váží lidi, nejsou odvozeny pouze z rodinných vazeb, náboženských nebo vlasteneckých.

Bratrská láska si váží vzájemné důvěry a mezi lidmi existuje dokonalá souvislost, protože jsou mírové a láskyplné vztahy, trvalé a stabilní, hluboké a oddané.