Pracovní den

Co je to pracovní den:

Pracovní den je období, během něhož je pracovník podniku k dispozici, a tato doba je stanovena v pracovním právu.

Každá země má své vlastní předpisy týkající se počtu hodin pracovního dne, jejich omezení a konkrétních úvah.

V Brazílii se pracovní den řídí federální ústavou, vyjádřenou prostřednictvím CLT (Konsolidace pracovních zákonů), která stanoví, že limit 8 hodin denně nebo 44 hodin týdně práce, bez ohledu na dobu odpočinku a jídla, ani čas strávený zaměstnancem na pracovišti v rámci pracovní doby.

Omezení pracovního dne pramení z práva na život, protože nadměrná pracovní doba může vést ke ztrátám na životech nebo omezení kvality života.

V pracovním právu existují i ​​jiné typy pracovní doby, jako jsou:

  • Režim na částečný úvazek: týdenní pracovní zatížení až 25 hodin odpracovaných;
  • Nepřerušené směnné dny: to je, když zaměstnanec během určitého období pracuje v neustálém předávání harmonogramu;
  • Den v hodinách: když je společnost v místě obtížného přístupu, zaměstnavatel zajišťuje řízení a v tuto chvíli je již považován za pracovní den.

Běžná délka pracovního dne může být prodloužena maximálně o dvě hodiny za předpokladu, že byla dříve písemně dohodnuta se zaměstnancem nebo kolektivní smlouvou, známou také jako přesčasy.

Zjistěte více o smyslu práce a konsolidaci pracovních zákonů.

Pracovní doba a pracovní doba

Existují rozdíly mezi pracovní dobou a pracovní dobou. Pracovní den je čas, kdy je zaměstnanec k dispozici zaměstnavateli, čekající nebo vykonávající příkazy.

Pracovní doba je počátečním a koncovým milníkem pracovního dne, ale na cestě se počítá pouze efektivní pracovní doba.

Viz také význam minimální mzdy.