Bit a Byte

Co je bit a bajt:

Bit je zkratka pro binární číslici, což znamená nejmenší jednotku informací, které lze uložit nebo přenášet. To je obecně používáno v práci na počítači a teorii informací. Bit může převzít pouze 2 hodnoty, například 0 nebo 1.

Počítače jsou určeny k ukládání instrukcí v násobcích bitů, které se nazývají bajty. Bajt měl zpočátku proměnnou velikost, ale v současné době má osm bitů, osmibitové bajty se také nazývají oktety. Tam jsou také některé termíny se odkazovat na násobky bitů, takový jako kilobit, megabit (Mb) a gigabit (Gb).

Fyzicky je hodnota bitu uložena jako elektrický náboj nad nebo pod standardní úrovní na jediném kondenzátoru v paměťovém zařízení. Bity však mohou být fyzicky reprezentovány různými prostředky, například elektřinou, optickými vlákny, bezdrátovou sítí atd.

Bajt je jedním z integrálních datových typů v práci s počítačem, používá se k určení velikosti nebo velikosti paměti nebo úložné kapacity zařízení bez ohledu na typ uložených dat. Standardní kódování bytů bylo nastaveno na 8 bitů. 8bitový bajt se nejčastěji nazývá oktet v kontextu počítačových a telekomunikačních sítí.

Význam bitů a bajtů je dán tím, že vše ve výpočetní technice je měřeno přes bity a bajty.