Harmony

Co je Harmony:

Harmonia je ženské jméno s původem řeckého jazyka a označuje soulad nebo soulad v uměleckém i sociálním kontextu.

Některé synonyma harmonie mohou být rovnováha, pořádek, dohoda, shoda, shoda, porozumění, smír, atd.

Být často příbuzný vesmíru hudby, hudební harmonie ukáže dohodu nebo kombinaci několika souběžných zvuků nebo akordy, které jsou příjemné k uchu.

Studium harmonie je nezbytné pro studium skladby, a proto je harmonie také uměním skládat zvuky současně. Zatímco harmonie je kombinací simultánních zvuků, melodie je kombinací následných zvuků.

V rámci estetiky, harmonie označuje charakteristiku toho, co je považováno za "krásné", a naznačuje shodu barev, velikostí a pohybů.

Ve více filosofickém kontextu je harmonie součástí Leibnizovy metafyziky, která naznačuje předem definovanou shodu, to znamená, že byl stvořen Bohem od počátku.

Prvkem, který má harmonii, je něco, co je uspořádáno vyváženým a spravedlivým způsobem mezi částmi celku.

Harmonie je tedy často výsledkem pocitu míru mezi lidmi nebo dohody názorů nebo pocitů mezi lidmi. Ex: Já jsem vždycky trávil víkend v domě mého nejlepšího přítele, protože jsem si všiml harmonie v jeho rodině.

Mnoho lidí má pochybnosti o harmonii nebo harmonii . Nicméně, správná forma psaní je harmonie, protože armonia není zahrnutá ve slovníku portugalského jazyka.