Quo vadis

Co jsou Quo vadis:

Quo vadis je výraz v latině, který znamená "Kam jedeš?" „V latině.

Výraz se objevuje v Bibli, v Jn 16: 5, kde Ježíš Kristus říká: "Teď, když jdu k němu, který mě poslal, nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš?"

Tato fráze se také objevuje v apokryfickém díle třetího století, které se nazývá „Skutky svatých apoštolů Petra a Pavla“, a tento výraz, který je veden Ježíšem Petrovi, který se obává před svými bratry kvůli pronásledování Nera, pokusil se uniknout.

Peter najde Ježíše na Appianské cestě s křížem a zeptá se: "Kam jdeš, Pane?" ( Quo vadis Domine ?). Pán mu odpoví: "Jelikož utíkáš a opouštíš mého lidu, vrátím se do Říma, abych byl ukřižován." Po tomto potvrzení, Peter pokání a vrátí se do Říma, pokračovat ve své službě a vzdát se svého života pro Krista.

Výraz quo vadis lze také přeložit „ kde jdete “ a „ kam jdete “.

Quo vadis je také 1951 film založený na knize polského spisovatele Henryka Sienkiewicz, historický román publikoval v 1894.