Věrný depozitář

Co je věrný depozitář:

Věrný depozitář je právní termín, který slouží k označení jednotlivce, kterému spravedlnost svěřuje dobro během procesu . Je odpovědností věrného depozitáře zajistit ochranu majetku pod trestem odnětí svobody, pokud tak neučiní.

Věrný depozitář je osoba, která má majetek v průběhu exekučního procesu. Například: Když financujete auto a nezaplatíte splátky financování, finanční agent podá proti dlužníkovi žalobu na vymáhání.

Dlužníkovi je umožněno, aby během řízení zůstal s autem a ten se stal věrným správcem spravedlnosti a po podpisu souhlasu zachoval a uchoval zabavený majetek, dokud soudce nařídí, aby jej doručil oprávněným. Nedodržení mandátu bude trestáno civilním vězením.

Věrný vkladatel, který je zodpovědný za péči o majetek, který mu nepatří, a nechal toto dobro zmizet nebo být ukraden. Možnost uvěznění nevěrným opatrovníkem je stanovena v občanském zákoníku. I když se majetek nevrací, věrný depozitář se stává nevěrným a navzdory tomu, že byl zatčen zákonem, tato akce již není zaměstnána, tímto způsobem akce pouze upravuje nezákonné rozpaky.