Pracovní postup

Co je to Workflow:

Workflow je anglický termín, který znamená "workflow" v portugalském překladu.

Koncept pracovního postupu je sled kroků nezbytných k automatizaci procesů podle definovaného souboru pravidel, což jim umožňuje přenášet je z jedné osoby na druhou.

V této automatizaci jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány z jednoho účastníka na druhého za účelem provedení akce podle souboru procesních pravidel.

Automatizace podnikových procesů identifikuje různé činnosti procesu, pravidla postupu a související řízení dat pro správu pracovního postupu .

Pracovní postup představuje vztah mezi technologiemi a obchodními procesy, kde každý navazuje vztah s ostatními.

Technologie workflow propojuje výrobní jednotku a kancelář nebo technologii s organizační kulturou a končí spojením lidí s procesy v organizaci.

Existují softwarové programy, jejichž úkolem je řídit Workflow . Tyto systémy jsou známé jako Workflow Management Systems (WfMS) a zajišťují, že kroky, které tyto procesy automatizují, probíhají ve správném pořadí.

Technologie workflow funguje také jako informační kanál, protože pracovní postup se zabývá přímo lidmi a jejich interakcí v organizacích.

Viz také význam WFM.