WMS

Co jsou WMS:

WMS je zkratka pro Warehouse Management System nebo " Warehouse Management System " .

WMS je velmi důležitou součástí dodavatelského řetězce a poskytuje cílené střídání zásob, inteligentní politiky vychystávání, automatickou konsolidaci a cross-docking pro maximalizaci využití skladových prostor.

WMS také řídí a optimalizuje odhazování na základě informací o stavu používání v reálném čase.

WMS má funkci řízení zásob a umožňuje automatizaci skladu, a proto je široce používán v supermarketech.

WMS je součástí systému SAP, který lze použít k řízení celé společnosti.

Provoz WMS znamená, že společnost je méně závislá na zkušenostech lidí, protože systém disponuje inteligencí pro provoz systému.

Systém WMS

Systémy WMS využívají technologie Auto Cap Data Capture, jako jsou čárové kódy, mobilní zařízení a bezdrátové lokální sítě, aby efektivně monitorovaly tok produktu.

Po shromáždění všech dat se WMS synchronizuje prostřednictvím centralizované databáze, kterou lze zpracovat celou dávkou, například přenosem v reálném čase přes bezdrátové sítě.

Tato databáze může sloužit k poskytování užitečných zpráv o stavu zboží ve skladu.

Mnoho systémů WMS propojuje systémy ERP (Enterprise Resource Planning), Enterprise Resource Planning (MRP) nebo jiné typy softwaru pro správu, které umožňují automaticky přijímat zásoby, zpracovávat příkazy a zpracovávat výnosy. .

Viz také význam softwaru.