Zeitgeist

Co je to Zeitgeist:

Zeitgeist znamená ducha času, ducha času nebo znamení doby. Je to německé slovo.

Zeitgeist je intelektuální a kulturní klima světa najednou, nebo generické charakteristiky určitého časového období.

Koncept Zeitgeist byl představen Johannem Gottfried Herderem a jinými německými romantickými spisovateli. V 1769, Herder psal kritiku práce filozofa Christian Adolph Klotz, představovat slovo Zeitgeist.

Zeitgeist, film, je film z roku 2007, produkovaný Peterem Josephem, který pokrývá témata jako křesťanství, útoky 11. září a Centrální banka Spojených států amerických. V roce 2008 vyšel druhý film, pokračování prvního, nazvaný Zeitgeist: Addendum, který se zabývá tématy jako globalizace.

K dispozici je také hnutí Zeitgeist, které je globální aktivistickou skupinou udržitelnosti a snaží se spojit svět se společným cílem udržitelnosti druhů. Je to společenské hnutí s více než 1 100 kapitolami v téměř každé zemi.