Důvěra

Co je Truste:

Truste je výsledkem kapitalismu, který tvoří oligopol, ve kterém vede ke sloučení a začlenění společností zapojených do stejného sektoru činností, aby se vzdal své právní nezávislosti za účelem vytvoření jediné organizace.

Truste si klade za cíl ovládnout konkrétní nabídku produktů nebo služeb a lze ji charakterizovat jako obchodní organizaci s velkým tlakem na trhu.

Truste odkazuje na společnosti nebo skupiny, které, aniž by ztratily svou autonomii, se spojí, aby ovládly trh a potlačily volnou soutěž.

Obecně platí, že velké skupiny nebo společnosti kontrolují všechny fáze výroby, od odběru surovin od přírody až po distribuci zboží.

Výraz byl upraven z anglického výrazu trust, což znamená „důvěra“.

Kartel a důvěra

Stejně jako důvěra je i kartel hospodářskou strategií ve snaze o nadvládu na trhu.

V rámci kartelové dohody se společnosti z téže obchodní linie spojují, obvykle tajně, s cílem uzavřít mezi nimi dohody.

Mezi těmito dohodami je vymezení objemu výroby, vyrovnání všech prodejních cen, kontrola surovin a podobně.

Kartely poškozují ekonomiku, protože brání spotřebiteli v přístupu k volné soutěži.

Viz také význam oligopolu.