Uživatel

Co je uživatel:

Uživatelem se rozumí uživatel, který vlastnil nebo užívá něco z práva na užívání. Od latinského uživatele, což znamená uživatele .

Slovo uživatel je adjektivum dvou rodů a také mužského jména, které odkazuje na toho jednotlivce, který vlastní nebo frui něco přímo z použití.

Utente je výraz, který se v našem slovníku používá jen zřídka. Je nahrazen slovy uživatel nebo uživatel.

Uživatel je uživatel, je to každý z těch, kteří používají nebo užívají něco kolektivního, spojeného s veřejnou nebo soukromou službou.

Několik společností nebo produktů má takzvanou uživatelskou příručku, která může být buď pro uživatele služby určité společnosti, nebo průvodce pro používání konkrétního produktu.