JIP

Co je to UTI:

UTI je zkratka pro jednotku intenzivní péče nebo jednotku intenzivní péče (JIP) nemocnice.

Obvykle jsou JIP vybaveny systémem kontinuálního monitorování, který slouží pacientům v potenciálně závažném stavu nebo s dekompenzací jednoho nebo více organických systémů.

V těchto případech by intenzivní léčba byla jediným řešením pro pacienta, aby měl schopnost zotavit se.

JIP se vynořila z potřeby nabídnout větší podporu akutně nemocným pacientům, je to vyhrazené a jedinečné prostředí v nemocničním prostředí, které nabízí 24hodinové monitorování a sledování.

Existuje několik onemocnění a případů, které mohou vést pacienta k tomu, aby šel na JIP, ale obvykle jsou to srdeční onemocnění, jako je srdeční infarkt, respirační onemocnění, mozkové komplikace, jako je mrtvice nebo hypotenze.

Další informace o AVC.

Obvykle je JIP tvořena několika odborníky, interdisciplinárním týmem složeným z lékařů, zdravotních sester, lékárníků, fyzioterapeutů, odborníků na výživu, psychologů a sociálních pracovníků.

ICU a CTI

JIP a JIP - Centrum pro léčbu a intenzivní péči - jsou považovány za synonyma, protože mají v podstatě stejnou funkci a strukturu.

Předpokládá se však, že JIP je zodpovědná za podporu pacientů ve vážnějších situacích než na JIP.

Další informace o významu CTI.