NEP

Co je NEP:

NEP je zkratka pro Novou ekonomickou politiku a byla následována hospodářskou politikou v Sovětském svazu po skončení komunismu ve válce z roku 1921 as nástupem Stalinovy ​​moci v roce 1928. NEP byl založen na malých farmách, průmyslových a komerčních. soukromou iniciativu, aby se Sovětský svaz dostal z krize, ve které byl.

Nová hospodářská politika znovu získala některé stopy kapitalismu, aby podpořila vznikající sovětskou ekonomiku. NEP, podle Lenina, sestával z taktického ústupu, charakterizovaného obnovením svobodného podnikání a malého soukromého vlastnictví, přiznávající podporu zahraničního financování. Lenin řekl: "Jeden krok pozadu, aby dal dva dopředu".

NEP měl některé principy: svobodu vnitřního obchodu, svobodu mezd pro pracovníky, povolení k provozování soukromých společností a povolení vstupu zahraničního kapitálu na rekonstrukci země.

NEP vstoupil v platnost v roce 1921, byl idealizován a postaven Leninem a obnovil staré kapitalistické praktiky. Tato hospodářská politika zvrátila předchozí hospodářské politiky, jako je pozastavení znárodnění továren, opuštění nucené rekvizice zemědělských dodávek a surovin, přerušení dodávek potravin a průmyslově vyspělých produktů, ukončení distribuce platebních karet a vstupenek v místě platby v měně a přímé výměny produktů.