Horní

Co je horní:

Horní je anglický termín, jehož význam může být vyšší, vyšší nebo vyšší. Aplikace bude záviset na kontextu, ve kterém bude použita.

V angličtině klasifikace úrovně plynulosti, výraz “ vyšší-střední ” se odkazuje na úroveň pod pokročilý a nad střední úrovní, určený pro studenty, kteří mají téměř-úplné velení jazyka.

V počítači je UPPER název funkce používané v programovacím jazyce SQL, který se používá k alfanumerickému vyhledávání, když není známo, zda byla uložená data zadána velkými nebo malými písmeny. Funkce UPPER v řádku kódu převede uložené informace na velká písmena. Na druhé straně funkce LOWER převede data na malá písmena.

Horní místnost je označení metodistické církve tvořené ministry, která je věnována podpoře duchovních informací křesťanů. V horní místnosti je vydáno několik knih na toto téma a také několik programů pro ty, kteří chtějí v tomto kostele následovat.

Termín “ horní ” také připomíná slavnou horní východní stranu v New Yorku, místo, které je velmi hodně vylíčené v Gossip dívka série kde charaktery žijí a mají jejich celý život v tomto sousedství.