Rosa de Saron

Co znamená Šaronova růže:

Šaronova růže je biblický výraz, který se nachází ve Starém zákoně v Písni písní 2: 1. V některých verzích Bible je napsáno: "Já jsem růže Saron, lilie údolí."

Tato fráze integruje dialog mezi ženou Shulamite a jejím milovaným. V době Šalamouna (Song of Songs) bylo údolí Saron (oblast Palestiny) úrodné a produkovalo krásné a bohaté květiny. Z tohoto důvodu se nevěsta popisuje jako růže a ženich potvrzuje, že je jako "lilie mezi trny".

Šaronova růže představuje Ježíše?

Někteří lidé přisuzují Ježíšovi Kristu titul "Rose of Saron", ale neexistuje žádný biblický důkaz o tom, že Ježíš byl růží Saron. Toto srovnání se uskutečnilo díky myšlence krásy a dokonalosti, kterou Ježíš přisuzoval, což je obdoba, která vznikla pro růži, nejkrásnější a dokonalou z květů údolí Saron.

Další verze také uvádí, že dialog symbolizuje Ježíše Krista a jeho církev. Někteří autoři však tuto verzi odmítají a říkají, že tento dialog představuje Boha (ženicha) a izraelský národ (nevěstu). Je to proto, že formování církve se stalo pouze v Novém zákoně a šířilo se skrze službu apoštola Pavla.