Geometrické tvary

Co jsou geometrické tvary:

Geometrické tvary jsou tvary věcí kolem nás, obvykle jsou studovány na základě geometrie, oboru matematiky, který je věnován pozorování tvarů, velikostí a rozměrů postav přítomných ve vesmíru.

Abychom porozuměli významu geometrické formy, musíme analyzovat etymologii slova.

Geometrie sestává z křižovatky řeckých slov geo, který znamená “země, ” a metria, který znamená “míra”. Geometrický tvar by tedy byl formát, který má daný prvek, například analýza jeho délky, plochy a objemu v prostoru.

Geometrické obrazce, založené na principu geometrie, jsou tvořeny myšlenkou bodů, čar, povrchu a objemu.

Další informace o významu geometrie.

Jaké jsou hlavní geometrické tvary?

Prostorové geometrické tvary

Jsou studovány na základě prostorové geometrie, charakterizované prezentací obrázku ve třech rozměrech (trojrozměrném). Tímto způsobem je možné prostorovou geometrií určit objem pevných těles.

Válec

Skládá se z pevné podlouhlé a zaoblené postavy, která má po celé své délce stejný průměr.

Kužel

Kužel má kruhovou základnu tvořenou přímými segmenty, které mají konec na společném vrcholu. Tento prostorový geometrický obrazec má také svou výšku charakterizovanou vzdáleností od vrcholu kužele k rovině základny.

Kostka

Je to pevný tvar složený ze šesti čtvercových ploch stejné velikosti.

Koule

Skládá se z pevného geometrického tvaru tvořeného souvislou uzavřenou kulovou plochou, přičemž všechny body mají stejnou vzdálenost od svého vnitřního bodu.

Ploché geometrické tvary

Již tyto geometrické obrazce jsou studovány prostřednictvím ploché geometrie (také známé jako Euclidean), která analyzuje formy, které nemají objem.

Kruh

Jedná se o obrazec tvořený plochým povrchem, který je omezen obvodem ("zakřivená čára").

Náměstí

Plochý geometrický tvar, který má čtyři stejné strany a úhly.

Obdélník

Jedná se o plochý geometrický obrazec tvořený čtyřmi stranami, dva menší než ostatní, čímž se odlišují od čtverců.

Trojúhelník

Plochý třístranný geometrický tvar, tj. Tvořený třemi stranami a třemi úhly, které dohromady tvoří 180 °.

Viz také: významy Pentagonu, mnohoúhelníku a typů trojúhelníků.