Význam přírody

Co je to Příroda?

V nejširším smyslu je příroda ekvivalentní přirozenému světu nebo fenoménu fyzického světa, který není závislý na lidském zásahu, který se má narodit nebo rozvíjet.

Od latinské Natury, která má význam základní kvality a toho, co vyplývá z akce, slovo příroda také odkazuje na něco, co je vlastní podstatě podstaty bytosti nebo stavu.

Význam přírody a význam její ochrany

Příroda má zásadní význam v životě živých bytostí, zvláště pro lidi, kteří denně závisí na nesčetných zdrojích, jako je pitná voda, zvířata, potraviny, kyslík, klima a úrodná půda pro výsadbu.

Je přítomen v každodenním životě mnoha bytostí, které potřebují svůj vývoj a rovnováhu, aby zůstaly naživu. Po celém světě proto vznikají hnutí a projekty, které upozorňují na akce, které způsobují nedostatek základních zdrojů, vážnou změnu klimatu a vymírání zvířat.

V současné době existují nevládní organizace a instituce, jako je IBAMA - Brazilský institut pro životní prostředí a obnovitelné přírodní zdroje -, které podporují pěstování rostlin a stromů, vyváženou spotřebu zdrojů a odlesňování a řídí budoucí rizika pro všechny druhy.

Příroda a pojetí života

V pojetí slova příroda existuje definice fenoménu života, který je pro mnoho biologů vše, co roste a vyvíjí se bez lidského zásahu, což způsobuje opozici mezi přirozeným a umělým.

Základními prvky přírody jsou ty, které mají schopnost organizace, metabolismu, růstu, adaptace, reakce na podněty a reprodukci.

Pochopte více o významu metabolismu a protestní vlády.

Co tvoří přírodu

Mezi nejznámější složky patří zvířata, skupina, která zahrnuje lidi, houby, bakterie, protisty a říši rostlin.

Jiní, než si mnozí myslí, krajina není součástí přírody. Pro učence, to je výsledek narození a vývoje elementů přírody, takový jako rostliny, zvířata a mořský život.

Želva - patří do skupiny zvířat

Cordyceps - druh houby

Lidská Příroda

Termín Lidská Příroda se používá k vyjádření pravé podstaty člověka a jeho dimenze.

Tento koncept byl vyvinut filozofy a sociology jako Freud a Plato od starověkého Řecka přes rozdílné teorie se stejným cílem: rozumět podstatě a potřebám společným pro všechny lidské bytosti, takový jak žít v kolektivitě, myšlení nebo dokonce milující.

Ačkoliv neexistuje žádný konsenzus o jeho pojetí, lidská přirozenost ve svém obecném smyslu znamená shromažďování různých vlastností, které jsou vlastní lidským bytostem, jako je myšlení, jednání a pocit, nezávislé na vnějších vlivech, jako je kultura nebo vzdělání.

Zátiší

Je to žánr malby se začátkem v šestnáctém století, který vytvořili studenti velkých slavných malířů na severu a jihu Evropy, kteří jako inspiraci pro své práce používali přírodní prvky jako ovoce, květiny, rostliny a zvířata.

Umění zátiší byla považována pouze za náčrtek a lidé ji nectívali, ale během protestantské reformace získala velkou sílu.

V průběhu let zvítězily malby žánru zátiší velikým obdivovatelům a malířům, kteří zvýšili úroveň sofistikovanosti, okouzlují milovníky umění a skvělé umělce až do současnosti.

Další informace o období protestantské reformace.

Zátiší zastoupené Agostinho José da Mota

Pochopit význam výtvarného umění.

Právní povaha

Právní povaha usiluje o definici a složení veřejné, soukromé nebo právnické osoby, aby ji mohla klasifikovat a začlenit do větší kategorie.

Základem právní povahy je definovat nebo klasifikovat něco, najít jeho spřízněnost s podmínkou, že to dává smysl. Například místo činu je svým charakterem trestním právem. To znamená, že po pochopení jeho podstaty a pochopení jeho právní povahy jako zločince je možné jej zařadit do větší kategorie, do které patří.