Metalanguage

Co je to jazyk:

Metalanguage se skládá z typu jazyka, který přímo odkazuje na jazyk používaný v komunikaci.

Slovník je příkladem metajazyku, protože má popisovat a hovořit o kódech, které tvoří jazyk sám. Například, když se člověk zeptá na význam slova, používá meta lingvistickou funkci (k popisu samotného jazyka).

Metalanguage lze stále používat v jiných oblastech, jako je hudba, kino, umění, informatika atd. V tomto případě příslušné inscenace (například v hudbě a kinematografii) ukazují prvky, které se týkají samotné hudební nebo kinematografické stavby.

Následovat toto uvažování, autoportrét malíře nebo fotografa může také být považován za příklad metalanguage. Další příklad metalanguage v kině je když charaktery “rozbijí čtvrtou zeď”, výraz použitý reprezentovat akci mluvení k divákovi.

Intertextualita a jazyk

Jak již bylo řečeno, metalanguage je jazyk, který se používá k popisu a vysvětlení samotného jazyka, v jeho nejrůznějších stylech (gramatické, umělecké, hudební, počítačové, atd.).

Intertextualita se však vztahuje k souboru odkazů a vztahů, implicitních nebo explikujících, že text může navázat s jinými texty . Jedná se například o literární dílo, které ukazuje vliv a odkaz jiných děl, ať už stejného autora nebo jiných autorů.

Existují různé typy intertextuality, například: epigraf, citace, narážka, parafráze a parodie, například.