Význam kvantové fyziky

Co je to kvantová fyzika:

Kvantová fyzika je teoretická vědní věda, která studuje všechny jevy, které se vyskytují s atomovými a subatomovými částicemi, to znamená, že jsou stejné nebo menší než atomy, například elektrony, protony, molekuly a fotony.

Všechny tyto mikročástice nelze studovat z pohledu klasické fyziky, protože nejsou ovlivňovány zákony, které je skládají, jako je gravitace, zákon setrvačnosti, působení a reakce, a tak dále.

Na rozdíl od klasické fyziky je kvantová fyzika klasifikována jako "neintuitivní", což znamená, že v tomto oboru jsou určité věci pravdivé, i když se zdají být neintuitivní . Ve skutečnosti, protože to je zvažováno non-intuitivní, kvantová fyzika stala se známá jako “falešná teorie ”.

Tato revoluční teorie moderní fyziky, známá také jako kvantová mechanika, se objevila během prvních let dvacátého století, přičemž fyzik Max Planck (1858-1947) byl jedním z průkopníků ve vývoji svých základních principů. klasická fyzika. Planck byl zodpovědný například za vytvoření "Planckovy konstanty" (E = hv).

Nicméně, to byl Albert Einstein, tvůrce teorie relativity, kdo pokřtil Planckovu kvantovou rovnici (latinské slovo znamenat “množství”) poprvé. Quantum je odkaz na fyzickou událost kvantování, který sestává z okamžité změny elektronů obsahovat minimální úroveň energie k vyšší, jestliže zahřívaný.

Ačkoli teorie kvantové fyziky je zaměřená na mikroskopické jevy, oni jsou odráženi ve všech makroskopických aspektech, protože všechny věci ve vesmíru jsou vyrobeny z molekul, atomů a jiných subatomic částeček.

Během 20. století, několik vědců a fyziků přispělo k vývoji kvantové fyziky, takový jak: Werner Heisenberg (1901-1976), Louis de Broglie (1892-1987), Niels Bohr (1885-1962), Erwin Schrodinger (1887). - 1961), Max Born (1882 - 1970), John von Neumann (1903-1957), Richard Feynman (1918 - 1988), mimo jiné Wolfgang Pauli (1900-1958).

Od té doby se kvantová fyzika stala základní teorií několika dalších oborů fyziky a chemie, jako je atomová fyzika, jaderná fyzika, molekulární fyzika, kvantová chemie, fyzika částic a tak dále. Ve skutečnosti jsou principy kvantové fyziky také aplikovány v různých sektorech lidského poznání, revolucionizují nejen exaktní vědy, ale také filosofické proudy .

Hlavní spojení mezi kvantovou fyzikou a filosofickými a duchovními pojmy, podle zastánců tohoto vztahu, je ve stavu náhody a nejistoty této teorie, která říká, že pro dané subatomární tělo je možné mít dvě různé a současné situace.

Tento princip byl pozorován v kvantové fyzice z takzvané "vlnové částicové duality", tj. Když se částice chová jako částice a nyní jako vlna, toto tvrzení je v klasické fyzice naprosto abnormální.

Vycházeje z této myšlenky, například, tam je několik teoretických hypotéz studia, takový jak “teorie různých světů”, který říká, že to je možné mít několik alternativních realit pro každého jednotlivce.

Další informace o fyzice.

Kvantová fyzika a spiritualita

Tento vztah je kontroverzní, protože se skládá z debaty mezi dvěma odlišnými jádry, z nichž jeden je tvořen těmi, kdo obhajují pravdu kvantového vlivu v duchovní rovině, a druhý, který zcela popírá použití kvantové mechaniky jako způsobu vysvětlování spirituality.

Pro ty, kteří hájí existenci vztahu mezi kvantovou a duchovní fyzikou, by síla lidského myšlení mohla vykonávat velkou moc nad individuální realitou každého člověka, bytím, se správnými indikacemi, schopnými změnit svět na jeho kolem.

Kvantová fyzika a myšlení

Několik mezinárodně proslulých fyziků spojuje principy kvantové fyziky s teoriemi o lidském vědomí a síle myšlení jako „konstruktéra“ reality.

Stručně řečeno, lidská mysl by měla hlubokou schopnost ovlivňovat dispozice atomových mikročástic kolem lidí, jak se chovají a jak konstruují realitu každého jednotlivce. Učenci, kteří věří v tuto myšlenku, by záměry lidí ovlivnily stavbu reality.