Cognoscente

Co je to Cognoscente:

Cognoscente je adjektivum, které kvalifikuje osobu, která o něčem usiluje, nebo o něm ví, také se vztahuje k jednotlivci, který má schopnost poznat a asimilovat znalosti.

Takzvaný cognoscentní subjekt je opakem nevědomého subjektu, který zase chybí v vůli poznat, poznat a osvojit si nové informace. Kognitivní osoba je obdařena poznáním, tj. Schopností získávat a zpracovávat znalosti.

V psycho-pedagogických studiích je poznání osoba, která má být podrobena psycho-pedagogickému monitorování, pomáhá budovat nebo posilovat autonomii získávání znalostí a spoléhání se na vlastní schopnost myslet.

Kognitivní etymologie je v latinském cognoscere, který znamená “učit se o” nebo “vědět o”, tvořený od latinského slova gnoscere, který doslovně znamená “vědět” nebo “vědět.” \ T

Hlavní synonyma jsou: kognitivní a kognitivní.

Další informace o významu kognitivních funkcí.

Cognoscent a Cognizable

Jsou to dvě nepostradatelné a neoddělitelné součásti znalostního procesu. Poznávacím znamením je myslící bytost, osoba, která má kognitivní schopnost učit se, vědět a něco nebo něco vědět.

Na druhé straně poznání spočívá v samotném poznání, tj. V tom, co je subjektem poznávání.