Význam chemické energie

Co je to chemická energie:

Chemická energie je druh energie, která je uložena ve všech materiálech s chemickými vazbami, která je uvolněna z rozbití těchto vazeb.

Protože chemická energie je obsažena v určitých materiálech, může být také považována za potenciální energii . Pro uvolnění chemické energie je nezbytné, aby na hmotě docházelo k silnému rušení, které mění stav chemických vazeb.

Zdroje chemické energie jsou poměrně běžné, neboť jsou prakticky ve všech věcech na planetě, včetně těla člověka.

Ve skutečnosti je uvolňování chemické energie nezbytné pro lidský život, protože je zodpovědné za zajištění srdeční frekvence, udržování aktivního dýchacího systému a dalších pohybů, které vyžadují sílu pro bytosti.

Viz také: Význam kinetické energie.

Protože je obsažena ve všech materiálech s chemickými vazbami, chemická energie je také přítomna v potravinách . Tato energie je však uvolňována pouze během procesu trávení potravy, kdy žaludeční žaludeční šťávy rozkládají chemické vazby požitých potravin a následně uvolňují energii nezbytnou pro fungování lidského těla.

Další informace o energetice.

Příklady chemické energie

Chemická energie je také uvolňována během procesu fotosyntézy rostlin, produkující cukr a kyslík.

Oheň vznikající při spalování určité hmoty je také výsledkem uvolnění chemické energie. V závislosti na chemických vazbách, které tvoří daný materiál, může být více nebo méně uvolnění tepla a světla, když je způsobeno jeho spalováním.

Protože téměř všechny prvky přírody jsou opatřeny chemickými vazbami, chemická energie může být aktivována z různých materiálů a metod.

Chemické reakce, které uvolňují tento typ energie, jsou obvykle klasifikovány jako: endotermní a exotermní .

Endotermy jsou takové, které absorbují teplo, takže dochází k produkci chemické energie, zatímco exotermy jsou reakce, při kterých dochází k uvolňování energie jako tepla.

Viz také: význam tepelné energie a jaderné energie.