Význam Dolní

Co stáhnout:

Nižší je sloveso, které znamená snížení výšky něčeho .

Je to dávat něco nebo někoho na nižší úrovni, jako je snížení objemu rádia, snížení cen v obchodě, nebo dokonce snížení morálky člověka.

Také v obrazovém smyslu může snižování znamenat pokorné nebo klesající, jak je uvedeno ve větě „nechtěla se snížit na úroveň, aby následovala diskusi“.

Stáhnout nebo stáhnout

Co se týče aplikací a co jiného je na internetu, obvykle se používá sloveso ke slovu, že přenos byl proveden do počítače. Ale je to úmluva, ne pravidlo. A jako takové, použití spouštění není špatné.

Termín v portugalštině byl přeložen ze slova ke stažení v angličtině, což je spojení dolů (ke stažení nebo níže) a zatížení . Pak je vidět, že se jednalo o volbu překladu a obě formy, nižší a nižší, nalezly odpovídající původnímu výrazu.

Nižší a nižší slovesa mají ve slovníku téměř stejný význam a jsou téměř dokonalou synonymou v téměř každé větě. Například:

"Manažer musel snížit (nižší) ceny kvůli konkurenci"

“Na konci přehlídky, záclony divadla byly sníženy (snížil) \ t

Jediná výjimka je, když sloveso stažené má význam dopředu, jak v “starosta snížil kouřové právo”. V tomto případě nemá výměna smysl.