Prozatímní opatření 1. \ T

Co je prozatímní opatření:

Prozatímní opatření je nástrojem předsednictví republiky se silou zákona a že je bezprostředně po zveřejnění prezidentem vigoras .

Známá zkratka MP, měla by být používána pouze naléhavě a relevance, a má termín šedesát dnů. Lhůtu lze prodloužit o dalších šedesát dní, a pokud nebyla Kongresem schválena, ztratí její účinnost.

Zatímco iniciativa prezidenta republiky, v den jeho vydání už má sílu práva. Z úřadu předsednictví vyplývá okamžitě zákonodárce. Počínaje společným výborem mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou.

Pokud zákonodárci provedou jakékoli změny MP, následuje to jako směnku (PLV). Pokud ne, je to stále prozatímní opatření. Po vyjádření smíšeného výboru je postoupen na plenárním zasedání komory, a je-li schválen, postoupí Senátu. Np v případě PLV, pozměněného návrhu, se stále vrací k sankci prezidenta. Pokud se jedná o prozatímní opatření, je s konečnou platností schválen Senátem.

Vzhledem k povaze naléhavosti může prozatímní opatření zablokovat agendu kongresu, pokud nebude do 45 dnů oceněna. To znamená, že by mělo být oceněno před tím, než budou účty naplánované na hlasování v těchto dnech.