Připisovatelnost

Co je Imputability:

Připisovatelnost odpovídá schopnosti přisoudit odpovědnost za zločin někomu.

Termín hodně použitý v trestním právu, určuje ty lidi, kteří mohou být imputované tresty, to je, to být připsatelný. To znamená, že tito jedinci byli v plném fyzickém a duševním stavu a byli si vědomi, že se dopustili trestného činu nebo přestupku.

Duševní nemoc nebo neúplný duševní vývoj lze použít pouze k uvolnění předmětu z připsatelnosti, pokud se ukáže, že v době přestupku byl jednotlivec zbaven jakékoli možnosti porozumění a sebeurčení.

Článek 26 brazilského trestního zákoníku dále uvádí, že nezletilí mladiství do 18 let jsou neporušitelní, to znamená, že nenesou odpovědnost za zločiny, které spáchají.

Připisovatelnost je jednou z podmínek zavinění . Koncept není v právní doktríně jednomyslný, ale existuje pochopení, že vinu tvoří tyto dimenze:

  • Připisovatelnost
  • Možnost poznání nezákonnosti (pokud subjekt byl schopen pochopit, že čin, který má být spáchán, byl protiprávní, tj. Trestný)
  • Požadavek odlišného chování (pokud v té době bylo možné, aby agent přijal další opatření)