Závažnost

Co je to Sucumbency:

Náročnost znamená čin a činnost poddání, dávání, vytrvalosti nebo poddání .

Tento termín se obvykle používá v právním kontextu, z takzvaného „principu suverenity“, který spočívá v povinnosti, že strana, která prohrála, v právním řízení musí nést platby všech procesních nákladů vítězné strany.

Tato zásada, známá jako „břemeno poddání“, zaručuje, že vítězná strana nebude v důsledku soudního procesu otřesena hospodářskou situací.

Podle zákona jsou odměny advokáta stanoveny mezi 10% (minimální částkou) a 20% (maximální částka) z částky odsouzení zjištěného soudcem.

V Brazílii se předpokládají všechny předpoklady, které odkazují na zásadu úspěšnosti, zejména z článku 82 občanského soudního řádu (zákon 13.105 / 2015).

Břemeno ztráty může být částečně rozděleno mezi neúspěšnou stranu a vítěze, nebo plně uznáno poraženému soudnímu řízení podle rozhodnutí soudce.

Viz také: význam zátěže a převrácení důkazního břemene.