Ve prospěch

Co je Pro:

Pro je výraz používaný ve smyslu bytí nebo ve prospěch něčeho nebo něčeho, tak jak jste si vědomi jeho obrany.

Příklad: "Studenti bojují za lidská práva" .

Mnoho lidí si zaměňuje použití slov "pro" a "pro". Oba jsou správné a znamenají v podstatě to samé: být pro nebo kvůli něčemu.

Rozdíl, který bude definovat správné použití každého z těchto termínů ve větách, je však to, jak je věta konstruována. V případě "prol", toto slovo vyžaduje použití předložky "in", tvořící výraz "ve prospěch".

Příklad: "Zítra bude přehlídka svobody projevu . "

Termín “pro” je používán jako příslovce, a je obvykle spojený s dalším slovem pomlčkou.

Příklad: "Zítra bude show pro svobodu" .

Etymologicky, slovo “prol” je odvozeno z latinského prode, a tento termín přišel z prodest, znamenat “pro” nebo “užitečný”.

Synonyma pro em pro

  • Ve prospěch
  • Ve prospěch
  • Pro zisk
  • Pro
  • Ve prospěch
  • V obraně
  • Pomoc
  • V názvu.