Sonic

Co je to Sonic:

Sonic je přídavné jméno, které kvalifikuje něco, co je relativní k zvuku nebo rychlosti zvuku.

Tento termín je také používán se odkazovat na akustické vlny zvuku, které jsou vnímatelné k lidským uším.

Když se objekt pohybuje rychlostí vyšší než je rychlost zvuku, říká se, že je nadzvukový . K dosažení tohoto stavu se musí tělo pohybovat rychlostí nad 1 469 km / h až 6 120 km / h. Rychlosti, které překonají tuto značku, jsou klasifikovány jako hypersonické .

Zjistěte více o významu rychlosti.

Když je zvuková bariéra "rozbitá", vzniká takzvaný "zvukový boom", intenzivní hluk podobný výbuchu, který je tvořen rázovými vlnami způsobenými objektem, když překonává rychlost zvuku.

V současné době je běžná existence zbraní a letadel, které překonávají rychlost zvuku ( ultrazvuk ).