Vyprázdnit

Co je Esvair:

Esvair je sloveso, které souvisí s myšlenkou, že něco zmizí, vyprchá nebo omdlí .

Ve skutečnosti sloveso "esvair" může být použito v několika různých kontextech, obvykle vždy spojených s myšlenkou rozptylování a omdlení.

Když řeknete, že něco nebo někdo je "vyčerpaný", znamená to, že jste vyčerpaní nebo extrémně opotřebení. Příklad: "Víkend práce vyčerpal veškerou energii týmu" .

Slovo „zmizet“ může také znamenat akt rozptýlení nebo decimování něčeho. Příklad: "Váš parfém je pryč po celém domě . "

Esvair může stále znamenat mírný a slabý časový přechod, jako je doba, která uplynula rychle. Příklad: "Mládež je v mrknutí oka" .

Z obrazového smyslu je nával také používán k označení oslabení, mdloby nebo ztráty smyslů tváří v tvář emocionálnímu šoku.

Příklad: "Po smrti svého syna žena v mých náručí zmizela" .

Hlavní synonyma esvair jsou: vyprázdnit, utéct, projít, odtok, uniknout, rozptýlit, zmizet a vypařit se.