Antisepsis

Co je Antisepsis:

Antisepsis je soubor sterilizačních technik, jejichž cílem je zabránit šíření patogenních mikroorganismů, které jsou zodpovědné za vyvolání infekčních onemocnění.

Obvykle se antisepse vyrábí chemickými látkami (antiseptiky), jako jsou baktericidy, dezinfekční prostředky a další produkty, jejichž účelem je dezinfekce určitého místa nebo živé tkáně.

Viz také: význam dezinfekce a antiseptika.

V nemocnicích a laboratořích jsou velmi časté postupy proti antisepse, protože se jedná o místa, kde je vysoká koncentrace lidí, kteří jsou předisponováni k tomu, aby byli kontaminováni infekčními mikroorganismy, například díky nízké tělesné imunitě způsobené například onemocněním.

Rozdíl mezi antisepsou a assepsií

Hlavní rozdíl mezi antisepsou a asepsií spočívá v tom, že cílem je zabránit kontaminaci daného prostředí patogeny.

Antisepsis je použití produktů v určitých místech kontaminovaných infekčními agens s cílem jejich odstranění nebo snížení jejich šíření do jiných oblastí.

Přečtěte si více o rozdílu mezi asepsou a antisepsou.