Kritický přezkum

Co je v přehledu:

Kritický přehled je druh informativního a interpretačního shrnutí na téma, ať už jde o literární, filmový, muzikál a tak dále.

Hlavním rysem tohoto žánru přezkumu je použití kritického tónu, tj. Schopnost interpretovat nejdůležitější body tématu a vyjádřit k němu názory, založené na textech a informacích z jiných zdrojů, které mohou doplnit předložený argument.

Pro provedení tohoto typu přezkoumání by měl mít autor minimálně kritické úvahy o přezkoumávaném tématu.

Zjistěte více o významu kritické reflexe.

Kritické recenze jsou rutinní prací akademiků a některých novinářů, například odpovědných za zkoumání určitých témat, která jsou ve veřejném zájmu jako forma poskytování služeb.

Stojí za to připomenout, že v kritických recenzích vládne interpretace recenzenta. Musí však napsat svou práci a dodržovat zásady nestrannosti, tj. Bez zohlednění faktorů, které jsou mimo ty, které jsou uvedeny v recenzované práci.

Dobrá kritická revize by měla být objektivní a jasná, srozumitelná a srozumitelná pro čtenáře obecně.

Zjistěte více o významu recenze.

Funkce kritické kontroly

Některé z klíčových faktorů pro vytvoření kritického hodnocení jsou:

  • Podrobně prezentujte hlavní informace z přezkoumané práce;
  • Popište strukturu práce a zaměření jejího obsahu;
  • Konfrontace informací s argumenty a pohledy různých autorů;
  • Kriticky kritizujte klíčové body práce (ať už negativní nebo pozitivní);

Viz také význam vědeckého textu.