Etiologie

Co je to etiologie:

Etiologie je studijní obor, jehož cílem je zjistit původ a příčinu určitého jevu .

Etiologie je přítomna v několika různých vědách, jako je psychologie, biologie, kriminologie, antropologie a tak dále.

Tento způsob studia je však v medicíně poměrně běžný, aby bylo možné analyzovat pravděpodobné příčiny různých typů onemocnění.

Když se zjistí příčina (nebo příčinná souvislost) specifického onemocnění, nazývají se „etiologičtí činitelé“ právě proto, že jsou organismy zodpovědnými za vývoj určité patologie.

Další informace o významu etiologického činidla.

V jiných oblastech poznání se etiologie používá k vysvětlení vzniku něčeho, ať je to zvyk, tradice nebo specifický rituál.

Antropologie se například zabývá sledováním chronologie toho, jak začaly některé zvyky typické pro některé současné nebo již zaniklé společnosti.

Tyto teorie se nazývají "etiologické mýty", které se skládají z populárních příběhů, které vyprávějí, jak by něco vzniklo.

Etymologicky, tento termín pocházel z řeckého slova aitía, který znamená “příčina, ” “vina, ” nebo vyrovnat “zodpovědnost”.

Synonyma etiologie

  • Základna
  • Protože
  • Původ
  • Důvod
  • Důvod
  • Odůvodnění

Viz také význam patologie.