In situ

Co je to In situ:

In situ je výraz latiny, který znamená "v místě" nebo "na místě", v doslovném překladu do portugalského jazyka.

Tento termín může být aplikován v několika kontextech, být více obyčejný jeho použití v oboru medicíny.

V oblasti biologie by například in situ byla metoda studia, ve které je objekt analyzován v jeho přirozeném, obvyklém místě nebo kde se vyvíjí.

V archeologii, artefakt in situ je veškerý materiál, který byl nalezen v archeologických vykopávkách, ale nebyl odstraněn z místa svého původu, tj. Zůstává na místě .

Exprese in situ může být použita v desítkách dalších oblastí, často za předpokladu, že se jedná o „umístění“, „situaci“ nebo „pozici“.

Karcinom in situ

Jedná se o technický lékařský termín, který označuje vážné poranění dysplazie, tj. Anomálii při tvorbě orgánů nebo tkání těla.

Zjistěte více o významu dysplazie.

In situ a ex situ

In situ a ex situ mohou být považovány za anonymní výrazy, protože zatímco první termín má význam "na místě", ex situ je přeložen jako "mimo místo" nebo "mimo místo".

On-site a on-site

Avšak výrazy in situ a lokomotivy jsou považovány za synonyma.

V loco lze také přeložit jako "na místě" nebo "na místě".

Zjistěte více o významu In loco.