Munus

Co je Múnus:

Múnus je mužské jméno dvou čísel v portugalském jazyce, a znamená funkci nebo závazek, který musí být vykonán někým .

Slovo munus pochází přímo z latinského munus, což znamená "povinnost, " "onus", "funkce" a "poplatek". Termín munus se používá především v rámci právního rozsahu jako soubor povinností jednotlivce.

Zaměstnání může být také považováno za práci nebo pozici osoby, s přihlédnutím k potřebě plnit povinnosti při práci.

Veřejný autobus

Veřejná funkce je povinností a povinností, kterou jednotlivec poskytuje veřejné moci, založené na zákonech a které se týkají zájmů všech občanů v kolektivitě.

Příkladem veřejného municus je hlasování nebo ospravedlnění hlasování, výpověď jako svědek nebo výkon funkce, která dosahuje zájmů země nebo společenského pořádku.

Kněžský personál

Kněžská kancelář je povinností, funkcí a povinností jednotlivce, který se zabývá kněžstvím.

Katolická církev je například založena na tzv. Trojité misi, kterou tvoří kněžská kancelář, prorocká kancelář a pastorační úřad.

Více o významu katolické církve.