Fob

Co znamená FOB:

FOB je zkratka, která identifikuje anglický výraz Free On Board, což znamená " Free on board ". FOB je jedním ze standardů zavedených Incoterms a souvisí s obchodní výměnou určité komodity.

V tomto způsobu dopravy je příjemce (kupující strana) zodpovědný za náklady a rizika přepravy dováženého zboží. Odpovědnost prodávajícího končí okamžikem dodání zboží dopravci nebo dispečerovi.

FOB řídil

Cílená FOB nastane, když je odesílatel, přestože nemá povinnost zaplatit náklad, zákazníkem dopravce a oznámí příjemci tuto službu, aby maximalizoval objem dodávek a minimalizoval náklady. V tomto případě se odesílatel podílí i na vyjednávání o nákladu.

FOB Ouro Branco

FOB může také být zkratka odkazovala se na Ouro Branco nadaci, vytvořený v roce 1985, který chce poskytovat kvalitní lékařské služby k obyvatelům Ouro Branco a sousední města.

Viz také:

  • FOB a CIF
  • Incoterms