Potřeba

Co je potřeba:

Nutnost je nezbytně nutná, to znamená, že je nepostradatelné, že je užitečné, že nemůže být ponechána mít nebo být.

Nutnost je ženské jméno, které pojmenovává to, co je nevyhnutelné, podstatné, základní, které má velký význam, který musí být učiněn nebo naplněn činností, uvalením nebo povinností.

Cítit potřebu je něco, co je potřeba, postrádat, postrádat to, co je nezbytné, nebo co je nezbytné pro život, nebo získat prostředky na jeho zachování. Cítit potřebu je to, co naprosto omezuje.

Potřebný je ten, kdo trpí strádáním zboží nezbytného k udržení sebe sama. "Extrémní potřebou" je situace důstojnosti, žebrání, přesnosti, chudoby, chudoby a bídy.

Využívání je populární výraz používaný k pojmenování funkcí, které jsou prováděny vylučovacím systémem.

Ekonomická nutnost je pocit, který vede jednotlivce k tomu, aby se z vnějšího prostředí stáhl z vlastních zdrojů pro zachování svého života a zvýšení úrovně tohoto.