Šťáva

Co je Juice:

Jugo je kus ze dřeva, který se používá ke spojení dvou volů, takže chodí ve stejném kompasu, zatímco tahají pluh nebo vůz. Také se nazývá canga nebo voly .

Jugo byl druh šibenic, pod kterým Římani prošli poraženými nepřáteli v bitvě.

V obrazovém smyslu znamená yoke podrobení, poslušnost, autoritu, nadvládu, útlak, podřízení . Příklady: "V některých zemích, které uctívají islám, je jasně vidět těžké jho, kterému jsou vystaveny ženy." "Otrok žil pod jarmem svého pána."

V oblasti botaniky je jho pár folikulů složeného listu, pokud jsou v opačných polohách k ose květenství.

Jho v Bibli

V náboženském smyslu je jho utlačování, které člověk nese, když je ovládán vlastními problémy, jako jsou slabosti, neřesti, dluhy atd.

Podle evangelia Sv . Nést mé břemeno a učit se ode mě, neboť jsem pokorný a pokorný ze srdce a najdete odpočinek pro své životy. Neboť mé břemeno je snadné a moje břemeno je lehké .