Zamyslete se nad tím

Co je Ponder:

Uvažovat je jednat s uvážením, to znamená, s odrazem, s opatrností, s dobrým smyslem, s úsudkem, s významem.

Rozjímat, je přemýšlet o určité situaci, je provést hodnocení, je pokusit se najít řešení.

Slovo ponderar je tranzitivní sloveso, které znamená několik akcí:

1 - Je třeba podrobně zkoumat, mírně oceňovat, měřit, myslet, počítat, porovnávat. Např .: otec přemýšlel ( zkoumal ), jak dlouho syn argumentuje.

2 - Je namítat nebo ukázat něco důležitého, co si zaslouží pozornost. Např .: Mladý muž (on argumentoval ) nerad cestoval letadlem.

3 - Je to odrážet hodně, meditovat, přemýšlet, před přijetím jakéhokoliv usnesení. Např. Přemýšlel o svém rozhodnutí oddělit se.

4 - Je namístě se zabývat při obhajobě stanoviska. Např .: přemýšlel o svém příteli, že to není nejlepší řešení.