Předem

Co je to Preposto:

Preposto je to, co bylo dáno dříve, což bylo preferováno, ohlášeno nebo dáno dříve . Je to přídavné jméno, které kvalifikuje toho, kdo je nejoblíbenější nebo kdo byl vybrán.

Předchůdce je ten, kdo řídí nebo provozuje průmysl nebo podnik delegací vlastníka. Je to mužské jméno, které pojmenuje osobu, která je tvořena převládající osobou, aby ji zastupovala před přisuzováním, aby ji řídila nebo vedla.

Před soudce může být také přiděleno zastupování převažující společnosti před soudním řízením.

V Brazílii je preposto zástupcem, tj. Osobou, která zastupuje druhého. Je to také delegát, ten, kdo ho pověřil, aby ho zastupoval, ten, kdo zastává svou funkci v závislosti na nadřazené autoritě.

Preposto je ten, kdo zastupuje vlastníka společnosti, řídí službu, jedná podle delegace kompetentní osoby, která je předkladatelem, který v jeho jménu tvoří zmocněnce, pod jeho závislostí.

Předmluva může být přímým pomocníkem, zaměstnancem, podřízeným, osobou, která přijímá příkazy od jiného, ​​nebo určeným liberálním profesionálem pro konkrétní činnost. Stálí nebo dočasní zaměstnanci s pracovním vztahem nebo bez něj, kteří jsou oprávněni zastupovat společnost před třetími stranami.