Praxis

Co je to Praxis:

Praxis je slovo z řeckého pojmu praxe, což znamená jednání nebo jednání . Odpovídá praktické činnosti na rozdíl od teorie .

K tomuto pojmu přistupují různé oblasti znalostí, jako je filosofie a psychologie, které označují praxi za dobrovolnou činnost zaměřenou na určitý konec nebo výsledek.

Někteří myslitelé zmínili koncept praxe v jeho pracích, takový jako Karl Marx a Jean Paul Sartre, latter v jeho práci opravňoval Critique de la Raison Dialectique .

Slovo praxeis může také se odkazovat na předvoj hnutí brazilské poezie, který vznikl v časných šedesátých létech dvacátého století a byl veden Mário Chamie.

Praxis a Marx

První představy o praxi se objevily u Aristotela, ale za prohloubení tohoto pojetí byl Karl Marx.

Praxis je základní koncept marxistické filosofie, která odkazuje na hmotnou proměnu reality. Podle Aristotela je základem teorie praxe praxe, že pro Marxe musí být teorie zahrnuta do praxe. Podle názoru Karla Marxe se praxe týká nástrojů v práci, které určují transformaci sociálních struktur. Marx použil koncept praxe jako kritiku idealismu a materialismu.

Marxistické myšlení popisuje praxi jako činnost, která má svůj původ v interakci mezi člověkem a přírodou, která teprve začíná dávat smysl, když ji člověk mění svým jednáním.