Postupně

Co je postupné:

Postupně to znamená krok za krokem, pomalu, pomalu . Je to přídavné jméno, které odkazuje na to, co se děje postupně.

Slovo se postupně používá k upřesnění toho, co je postupné, což se děje s určitým zpožděním, postupně.

Například:

Teplota planety se postupně zvyšuje.

Daně se budou postupně zvyšovat mezi lednem a květnem.

Cena základního koše se bude postupně snižovat.

V devatenáctém století se kapitalizace imperialistických národů postupně rozšiřovala.

Ve druhé světové válce byli vězni postupně vyhlazováni.