Literární text

Co je literární text:

Literární text je textovou konstrukcí podle norem literatury, s vlastními cíli a charakteristikami, jako jazyk zpracovaný tak, aby v čtenáři způsobil emoce .

Podle klasifikace textů se dělí na dvě kategorie: literární texty a ne-literární texty.

Některé příklady literárních textů jsou: hry, romány, kroniky, povídky, básně atd. Jedním z charakteristických znaků literárních textů je jeho poetická funkce, kde je možné ověřit rytmus a muzikálnost, specifickou organizaci slov a vysokou úroveň kreativity.

Rozdíly mezi literárním a literárním textem

Velký rozdíl mezi literárními a ne-literárními texty je jejich funkce nebo účel.

Literatura, která není literární, má za cíl informovat, objasnit, vysvětlit, to znamená být pro čtenáře užitečná. Ne-literární text je často viděn jako informativní text, konstruovaný specifickým způsobem, s jasným a objektivním jazykem. Některé příklady jsou vědecké články, zprávy nebo učebnice.

Na druhé straně je literární text více umělecký, s estetickou funkcí, která má rekreační účel, což v čtenáři provokuje různé emoce. Literární texty tedy nejsou vždy spojeny s realitou (v případě beletrie) a jsou často subjektivní a mohou existovat různé interpretace různých čtenářů. Literární text navíc obsahuje postavy jazyka, obrazového a metaforického významu slov, které text činí výraznějším.