Digitální marketing

Co je digitální marketing:

Digitální marketing je soubor informačních a komunikačních akcí, které společnost nebo osoba používá online, prostřednictvím internetu a digitálních médií.

Přijímá postupy na podporu produktů nebo služeb prostřednictvím elektronických distribučních kanálů, aby se spotřebitelé rychle, relevantním, personalizovaným a efektivnějším způsobem dostali k zákazníkům.

Jedná se o nástroj, který v současné době používají společnosti k propagaci a uvádění na trh produktů a služeb, protože kromě toho, že je schopen získat nové zákazníky, zlepšuje i vztahovou kapacitu společnosti s veřejností.

Digitální marketing se liší od tradičního marketingu použitím různých akcí a metod v online kanálech, které umožňují analýzu výsledků v reálném čase.

Strategie pak musí být považovány za vždy zaměřené na cíl, kterého má být dosaženo, a odtud je definován nejlepší digitální kanál, který bude použit k dosažení tohoto cíle.

Diferenciál digitálního marketingu je možnost jednotného a přímého zacházení s klientem, pochopení jeho potřeb a vždy se snaží uspokojit vás nejlepším způsobem.

Dobrým příkladem digitálního marketingu jsou sociální sítě, jako je Facebook a Instagram, které mohou v krátké době oslovit velkou část světové populace.

Jednoduchost, rychlost provedení a svoboda uživatele v sociálních sítích posílila strategii digitálního marketingu v tomto médiu, že firmy začaly více a více investovat do vytváření kanálu přímé komunikace se zákazníkem, tzv. Ventilátorem. stránky, obchodní stránky.

Viz také význam marketingu, obchodního marketingu a marketingu vztahů.