Jemný

Co je Ténue:

Ténue je adjektivum dvou rodů pocházejících z latinského výrazu tenuis, což znamená tenké, jemné, křehké, slabé nebo jemné .

Toto slovo také slouží k kvalifikaci věci, která má malou tloušťku nebo hustotu, nebo něco, co má malou hodnotu nebo význam. Často se používá v obrazném smyslu, tlumené slovo znamená věc s malým odporem nebo pomíjivým, například jemnou nití života.

Hladká čára

Termín jemná čára slouží k popisu vztahu blízkosti dvou pojmů. Mezi láskou a nenávistí existuje jemná linie. V tomto příkladu termín jemná čára znamená, že velmi malý prostor odděluje lásku od nenávisti.

Tainted line je také píseň brazilské zpěvačky Maria Gadú, která je součástí alba Mais uma Página .