Postoj

Co je Attitude:

Postoj je norma postupu, která vede k určitému chování . Je to naplnění záměru nebo účelu .

Podle psychologie, postoj je obvyklé chování, které se vyskytuje za různých okolností. Postoje určují život duše každého jedince. Postoje jsou patentovány opakovanými reakcemi člověka. Tento pojem má zvláštní uplatnění ve studiu charakteru, jako je vrozená nebo získaná indikace, relativně stabilní, pociťovaný a působící determinované formy.

V kontextu pedagogiky je postoj základní dispozicí, která spolu s jinými vlivy přispívá k určování rozmanitosti chování ve vztahu k objektu nebo třídě objektů a který zahrnuje potvrzení přesvědčení a pocitů o něm a o nich. přitažlivosti nebo odmítnutí. Jedním z cílů vzdělávání je utváření postojů považovaných za příznivé pro rovnováhu jednotlivce a rozvoj společnosti.

V sociologii se postoj skládá ze systému hodnot a přesvědčení, s určitou stabilitou v čase, jednotlivce nebo skupiny, která je předurčuje k tomu, aby se cítily a reagovaly určitým způsobem na údaje o podnětech. Často je postoj spojován se skupinou nebo dokonce s pohlavím. Například určité chování může být klasifikováno jako postoj ženy nebo postoj člověka.

Postoj může kulminovat v určité pozici těla. Ohrožující postoj je postoj těla, který vyjadřuje agresi a může být obranným mechanismem nebo formou zastrašování. Tento typ postoje je obyčejný u lidí a v mnoha jiných druzích živočišné říše.

V baletu, postoj je název pozice těla na jedné noze. Druhý, zvednutý a složený kolenem, je nesen dozadu nebo dopředu, kde jedno z ramen se zvedne nad hlavu a zaujme tvar klenby, zatímco druhé tvoří s tělem úhel 90 °.

Filozofický postoj

Vzhledem k tomu, že filosofie je cestou toho, kdo miluje moudrost, filozofický postoj znamená nepřijímat něco, co je považováno za absolutní pravdu, aniž by nejprve přemýšlelo o této „předpokládané pravdě“. Je to mít kritické myšlení a nespoléhat se na zdravý rozum, který může často vést k nedorozuměním.