Hadassa

Co je Hadassa:

Hadassah je portugalská verze hebrejského jména Hadassah, znamenat “ myrtle ” nebo “ myrtle ” v portugalštině. Hadassah je také jméno biblické postavy Esther, jejíž jméno je také jedním z knih Starého zákona v Bibli.

Myrtle je keř narozený v poušti, a jeho listy vyzařují příjemnou vůni, když oni jsou rozdrceni. Tyto keře byly používány židovskými lidmi k pokrytí stanů během svátku stánků, nebo Sukkot.

Původ názvu Hadassa

Hadassa je jméno, které je obvykle spojováno s někým z vlivu. To byl případ Esther. Jeho (židovští) lidé byli v té době v exilu. Král Persie, tehdy velká říše, hledal novou královnu a shromáždil nejkrásnější ženy své říše. Esther, kterou vychovávala její bratranec Mordecai (nebo Mordecai, v závislosti na biblické verzi), si vybral král, protože byla nejkrásnější ze všech. Později, když už byla Esther královna, zjistila, že královská pravá ruka má plán vyhladit své lidi a poslat Mordecai na šibenici. Aby se tomu zabránilo, Esther a lid se modlili a postili se po dobu 3 dnů, a poté, co šla proti králi, dostala svou přízeň. Král propustil svůj lid a Mordecai se stal královskou pravicí. Eunuchové, kteří plánovali zničit Židy, byli posláni na šibenici.