Kolekce

Co je Acervo:

Kolekce znamená velké množství něčeho, hojnost. Je to slovo odvozené od latinského výrazu acervus (sbírka).

Obecně, slovo je používáno se odkazovat na sbírku prací nebo zboží, které je část majetku, zda soukromý nebo veřejný. Toto dědictví může být umělecké, bibliografické, vědecké, dokumentární, genetické, ikonografické, historické, atd.

Sbírka může patřit konkrétní osobě, instituci nebo národu.

Kulturním dědictvím lidu jsou kulturní a umělecké projevy, které jsou tvořeny tradicemi, zvyky a zvyky, které prochází mezi generacemi. Obecně je kulturní a historická sbírka organizována v muzeu, instituci par excellence, která zkoumá, shromažďuje, uchovává a vystavuje díla.

Bibliografickou sbírku tvoří knihy a další dokumenty uložené v knihovně. Dokumentární sbírka spojuje všechny dokumenty týkající se konkrétní problematiky. Například veřejný archiv města obsahuje všechny historické dokumenty týkající se daného města.

Digitální sbírka je sbírka děl dostupných na internetu pro konzultace.

V právním kontextu jsou aktiva veškerá aktiva, která představují dědictví, vlastní kapitál.