Politický akt

Co je politický akt:

Politický akt znamená vládní akt a je vykonáván politickými činiteli při výkonu výkonných, zákonodárných a soudních funkcí v souladu s pravomocími stanovenými v brazilské ústavě. To přímo souvisí se svobodou plánovat a řídit veřejné aktivity, ne být akt omezený na sílu nebo orgán. To je hlavní rozdíl mezi politickým aktem a správním aktem.

Správní úkony stanoví veřejná správa a řídí se veřejným právem. Jedná se o právní úkony, jejichž účelem je zakládat, nabývat, měnit, chránit, pozastavovat nebo rušit práva.

Podle principu oddělení moci nemohou být politické akty kontrolovány soudnictvím. V některých situacích jako trestný čin vůči individuálním nebo kolektivním právům, nebo dokonce protiústavnost, existuje možnost soudní kontroly.