Slavný

Co je Famigerado:

Famigerado se používá k označení někoho slavného, celebrity nebo slavné osoby, ať už dobré nebo špatné.

Famigado je osoba, která má slávu, je dobře známa, může být buď televizní celebritou, nebo profesionálem společnosti.

Famigerado je vždy určeno pro jednotlivce známé a uznávané, ať už ve společnosti, nebo například v televizi. Jednotlivec může být neslavný pro svou profesní kariéru, pro svůj milostný život, pro místa, která se účastní, pro román, který se choval, atd.

Famigerado není vždy používáno v dobrém slova smyslu, je také určeno v pejorativním nebo negativním smyslu, když mluví o tom, že někdo si vezme to, co je z jiné osoby, a nazývá ho zločincem, zlým chlapem atd.