Poroty

Co jsou poroty:

Soudci znamenají právo, spravedlnost a latinské slovo. Existuje několik slov používaných v právním prostředí, které používají termín juris, protože jeho význam je všude.

Spolu s porotami, v právní oblasti je jurisprudence, což znamená soubor rozhodnutí a výkladů zákonů. Jurisprudence zahrnuje všechna právní rozhodnutí, která jsou aplikována platnými zákony, v nejrůznějších zemích, kde každý vlastní své vlastní právo.

Tam je také výraz Juris Tantum, kde tantum znamená jen, a juris juris, to je, “jediný pravice”. Juris tantum je, když nastane hypotetická situace, něco, co musí být, ale dosud nebylo konfrontováno nebo prokázáno konkrétními fakty, a je stále v čistě konceptuální fázi.